Hainz, patentová a známková kancelář

Profil

Hainz Miloslav JUDr. Ing.
zakladatel kanceláře

25 let praxe v oboru ochrany průmyslových práv

Během své praxe působil v předních patentových, známkových a advokátních kancelářích ČR - Patentservis Praha a.s.; Traplová, Hakr, Kubát; Rott, Růžička & Guttmann

Patentový zástupce ČR č.reg. 292 - od r. 1995
Evropský patentový zástupce č.reg. 124880 – od r. 2002
Evropský zástupce pro známky Evropské Unie a vzory Společenství č.reg. 28176 – od r. 2004
Zastupování před civilními a správními soudy ve věcech průmyslového vlastnictví

Hainz Miloslav JUDr. Ing.
Vzdělání, kvalifikace:
 • Absolvoval ČVUT fakultu strojní v Praze
 • Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a tamtéž obhájil rigorózní práci
 • Po řadu let zkušební komisař pro odborné a rozdílové zkoušky uchazečů o zápis do rejstříku patentových zástupců
 • Studijní kurz u právní kanceláře Boehmert & Boehmert, Mnichov, zaměřený na téma získání, vynucování a oceňování práv duševního vlastnictví v Evropě
 • Studijní program u právní kanceláře Birch, Stewart, Kolasch, Birch, LLP, Virginia na téma ochrana duševního vlastnictví
 • Studijní pobyt u právní kanceláře Knobbe, Martens, Olson, Bear, Kalifornie zaměřený na téma duševního vlastnictví
 • Specializační studium na Institutu průmyslově právní ochrany při Úřadu průmyslového vlastnictví
 • Vzdělávací kurz k evropskému právu pro patentové zástupce pořádaný kanceláří Hoffmann, Eitle, Partner, Mnichov

Jazyky: angličtina, pasivní znalost němčiny a ruštiny

Služby patentové kaceláře

Komplexní zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví v řízeních týkajících se vynálezů, patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek.

 • Zpracování:
  • nových přihlášek vynálezů a užitných vzorů
  • návrhů na zrušení patentu, výmaz užitného vzoru nebo průmyslového vzoru
  • žádosti o určení, zda předmět spadá do rozsahu ochrany patentu nebo zapsaného užitného vzoru
  • rozkladů proti prvoinstančním rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví
  • nových přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů
 • Podávání přihlášek v České republice, mezinárodních PCT přihlášek, evropských patentových přihlášek
 • Zajištění validování evropských patentů na území České republiky
 • Zprostředkování podání přihlášek u patentových úřadů v cizích zemích prostřednictvím zahraničních spolupracujících patentových kanceláří
 • Zastupování klientů před Evropským patentovým úřadem (EPO) a mezinárodním úřadem WIPO ve věcech evropských a PCT patentových přihlášek
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti průmyslových práv
 • Zastupování před úřadem EUIPO ve věcech přihlášek vzorů Společenství a ochranných známek Evropské unie
 • Zastupování před civilními a správními soudy ve věcech průmyslového vlastnictví

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů patentovým zástupcem.

Kontakt

Máte-li dotaz nebo si chcete domluvit jednání, prosím spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře nebo uvedených kontaktů.